• STRONG
  • STRONG

Welke partijen zijn betrokken bij STRONG?

De onderstaande maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen, onderwijsinstellingen, en kenniscentra zijn met de gemeente Den Haag een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Met deze samenwerking willen de partners structureel en constructief werken aan het aantrekkelijk maken van het opleiden binnen de sector gezondheid.

Gemeente Den Haag, ID College, Hogeschool Inholland, Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt, WoonZorgcentra Haaglanden, Parnassia Bavo groep, Middin, Stichting Bronovo Nebo, Medisch Centrum Haaglanden, Verzorgingstehuis Duinrust Scheveningen, Stichting MOOI, Zebra Welzijn, Stichting VOOR Welzijn, Humanitas Woonzorg plus Den Haag, Pieter van Foreest, De Haagse Hogeschool, Stichting Florence, Calibris, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Azivo Zorgverzekeraar, Ipse de Bruggen, Haga Ziekenhuis, Xtra, Syntens, Stichting Woonservicewijken Escamp en ROC Mondriaan.