• STRONG
  • STRONG

Waar staan de letters STRONG voor?

Studie Route Net Gezondheid is waar STRONG voor staat en geeft daarmee aan dat het gaat om studeren een route uitzetten en een netwerk creëren binnen de sector gezondheid dat als doel heeft jongeren te laten kennismaken met dit brede domein. Het gaat hierbij vooral om studenten vanuit het mbo en hbo die centraal staan bij de onderwijsprojecten. Deze projecten worden geïnitieerd om studenten op een aantrekkelijke en innovatieve manier kennis te laten maken met de sector gezondheid. Studenten die deelnemen aan deze projecten geven daarmee tevens invulling aan een gedeelte van hun opleiding of stage. Kortom, de student staat centraal met een unieke kans om vanuit verschillende perspectieven kennis te maken met de sector.

De kernwaarden van STRONG

De verschillende thema’s binnen STRONG worden vertaald naar praktische onderwijsprojecten in de praktijk. Met de ontwikkeling van de verschillende thema’s en de daaruit voortvloeiende projecten wordt rekening gehouden of deze aansluiten bij de doelgroepen (studenten mbo en hbo). Binnen STRONG zijn daarom een aantal kernwaarden geformuleerd die centraal staan bij de ontwikkeling van projecten en activiteiten. Om aantrekkelijke en innovatieve onderwijsprojecten te kunnen aanbieden zijn de volgende kernwaarden vastgesteld:

Spannend 
Door aantrekkelijke onderwijsprojecten aan te bieden binnen (zorg)instellingen die uitdagend zijn door de realiteit en actualiteit van de werkvloer en daarnaast een actieve deelname vraagt van de studenten en de (zorg)instellingen. Dus niet alleen de basishandelingen uitvoeren maar samen ontdekken en anders doen om een ander en beter zicht op de sector gezondheid te krijgen.

Talentvol
Door ambitieuze en vernieuwende onderwijsprojecten waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van moderne technologieën (ict, domotica, e-health, social media enz.). Voor studenten is er de mogelijkheid om te verdiepen in de bestaande materie maar ook om bezig te zijn met innovatie binnen de (zorg)instellingen. Participatie in deze onderwijsprojecten moet bijdragen aan de (persoonlijke)ontwikkeling van de studenten.

Respectvol
Door kennis te maken met de cultuur van de sector gezondheid die zich kenmerkt door respect voor cliënten en medewerkers. Met de verschillende onderwijsprojecten zijn studenten in staat om kennis te maken met de specifieke cliëntgerichte cultuur en de persoonlijke benadering binnen deze sector. Binnen de projecten wordt altijd respectvol met elkaar en de omgeving omgegaan omdat alles in de sector draait om mensen en het bieden van ondersteuning. Samenwerking en vertrouwen zijn sleutelwoorden die samengegaan met de respectvolle aanpak van alle onderwijsprojecten.

Ondernemen
Door onderwijsprojecten te ontwikkelen die vragen om een actieve aanpak van de studenten. Een proactieve houding is belangrijk om zelf sturing te kunnen geven aan het projectresultaat. Bij veel projecten bestaat ruimte om te ontdekken en toegevoegde waarde binnen de sector vorm te geven. Ondernemerschap is dus belangrijk om zelf actief aan de slag te gaan binnen de onderwijsprojecten, het gaat om resultaat, kortom dynamische projecten waar je actief aan kunt deelnemen. Het ondernemen geeft ook ruimte om zelf te proberen en te ervaren wat het betekent om initiatief te nemen en te sturen.

Nieuw
Door de vernieuwende en uitdagende aanpak worden nieuwe paden ontdekt en oude vertrouwde concepten opnieuw tegen het licht gehouden. Zo zal er een module worden ontwikkeld waarmee cliënten met een niet aangeboren hersenafwijking (NAH) actief aan de slag gaan met de Wii om te kunnen revalideren met sport en speloefeningen. Het is van belang dat de onderwijsprojecten met de tijd meegaan en aansluiten bij de verschillende doelgroepen. Ook de jongerendoelgroep staat centraal waarbij digitale ondersteuning en social media onderdeel uitmaken van de verschillende projecten.

Glans
Door studenten een podium te geven, be good and tell it….kortom, trots zijn is een doel. We moeten met elkaar aan de slag en gezamenlijk onderwijsprojecten ontwikkelen en uitvoeren die groei en ontwikkeling geven aan studenten vanuit het beroepsonderwijs. Door met elkaar maatwerk te leveren en innovatie vorm te geven creëren we diensten en producten die de sector gezondheid verbeteren en interessant maken als loopbaanperspectief voor studenten. Het is een unieke kans om de sector vanuit verschillende hoeken te kunnen bekijken en ervaren.