• STRONG
  • STRONG

VMBO

VMBO

In het vmbo moet de sector gezondheid aantrekkelijker worden voor jongeren, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan het stimuleren van de doorlopende leerlijn. De mbo studenten worden aan het vmbo gekoppeld door het gezamenlijk uitvoeren van de actieprogramma’s bewegen, techniek en de wijk. Daarnaast gaan mbo studenten als ambassadeur voor de sector gezondheid aan de slag. Op hun oude vmbo school  gaan zij het traject gezondheid-adoptieouders implementeren. Samen met ouders/verzorgers die werken in de sector gezondheid gaan zij activiteiten oppakken om hun vak te promoten bij de vmbo studenten. Hierin werken we nauw samen met succesvolle partners als spirit4you en de verschillende instellingen in het kader van orientatie op beroepen in de sector gezondheid.

Publicaties:

'Bijzonderder dan ik dacht!'

Film:

ROC Eindhoven doorlopende leerlijn zorg en technologie

Bekijk ook:

Website BekijkJeToekomstNu

Website Spirit4You

Website Spots on Jobs