• STRONG
  • STRONG

Hospitality

Hospitality

Hierbij is de focus erop gericht dat de contacten met cliënten, familieleden en relaties op een klantgerichte wijze (helpen met vragen, verzoeken en informatie) en klantvriendelijke wijze (ontvangst, welkom laten zijn, begeleiden, snelheid van afhandeling enz.) worden ingevuld. Het gaat erom dat de benadering en afhandeling van vragen en problemen op een correcte wijze plaatsvindt waarbij de cliënten vooral hartelijkheid en betrokkenheid ervaren vanuit de professionals.

Voor (zorg)instellingen wordt het steeds belangrijker om onderscheidend te zijn in de markt, door middel van een hospitality concept kan meerwaarde ontstaan die het verblijf in de instelling op een hoger niveau brengt en dus de keuze voor een instelling beïnvloedt. Cliënten krijgen persoonlijke aandacht van alle medewerkers met een vriendelijke houding en compassie. Ook is er oog voor familie en vrienden van cliënten zij zijn immers belangrijk bij herstel en/of de kwaliteit van het leven.

Buiten de klantvriendelijke en klantgerichte aspecten kent hospitality ook een aantal harde aspecten die gericht zijn op de voeding binnen de (zorg)instellingen. In dit kader gaan studenten aan de slag om de maaltijden voor cliënten weer tot kleine feestjes te maken waarbij aandacht wordt gegeven aan de ambiance, aankleding van de tafel en de maaltijd zelf.

Op dit moment vindt er een verdieping plaats om te bekijken op welke wijze de beleving van de cliënten op het gebied van hospitality in beeld gebracht kunnen worden middels metingen. Deze audits zouden een vertrekpunt kunnen vormen voor het in kaart brengen van het hospitality concept en het structureel werken aan verbeteringen.

Nieuws:

Expertmeeting hospitality

Films:

Roomservice Deventer Ziekenhuis

Bekijk ook:

Hospitality in de Zorg: patiënt centraal

Website Planetree