• STRONG
  • STRONG

E-Health

E-Health

De digitalisering in de sector gezondheid neemt een behoorlijke vlucht. Met E-health wordt invulling gegeven aan zorg op afstand door gebruik te maken van verschillende internettoepassingen. In de praktijk zijn al verschillende vormen van E-health gerealiseerd, waarmee bijvoorbeeld cliënten invullingen kunnen geven aan zelfmanagement en daarmee een regierol hebben met hun persoonlijke zorgvraag. Er bestaan verschillende vormen van therapie online en preventie mogelijkheden die toegankelijk zijn met behulp internet, waarbij plaats- en tijdonafhankelijk gebruik gemaakt kan worden van de diensten vanuit de sector gezondheid.

E-health betekent voor cliënten dat zij makkelijker zelf inzicht kunnen hebben in hun gezondheid, gezondheidsproblemen, preventieve maatregelen en interventies die zelfstandig te regelen zijn en heel veel keuzes. Studenten kunnen helpen bij het zoeken en maken van die keuzes, in de huisartsenpraktijk, de wijk enz. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze E-health kan worden geprogrammeerd in de opleiding doktersassistent en daarmee een toegevoegde waarde kan leveren voor de gebruiker en de professional.

Bekijk ook

Zorg 2025 uitnodiging

Website Zorg op afstand

Film

eHealthNu

Gezondheid 2.0

Wat is zelfmanagement?

E-health zorgt voor efficiency in de zorg