• STRONG
  • STRONG

Onderzoek

Helpt u ons?

Help ons mee om medewerkers in de zorg- en welzijnsector beter voor te bereiden op hun toekomstige functie. Deze vragenlijst is bedoeld voor alle huidige en toekomstige medewerkers in zorg en welzijn. Het invullen van de vragenlijst duurt 10 minuten en gaat over het gebruik van smartphones, tablets en digitaal leren (e-learning) binnen zorg en welzijn.

Klik hier voor de vragenlijst

Sommige acties vragen gewoon om een vervolg... en volgens ons is dit onderzoek daar één van. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de houding van regionale zorg- en welzijnorganisaties is ten opzichte van STRONG, Studie Route Net Gezondheid. Daarnaast hebben we gekeken naar de begeleiding van studenten door zowel het onderwijs als de werkgevers, de mate waarin er intern doorstroom van medewerkers naar hogere functies plaatsvindt (enkel Verpleeg-, Verzorgingstehuizen en Thuiszorg) en een inschatting van de (verwachte) personeelsvraag nu en in de nabije toekomst. In totaal hebben 84 personen, met name P&O’ers, managers en opleiders, die werkzaam zijn in zorg- en welzijnorganisaties in de regio Haaglanden hun mening gegeven over deze onderwerpen.

Lees hier het volledige onderzoek.